Sweet Tomatoes Tucson
6202 E Broadway Blvd.
Tucson, AZ 85711